Blir världen bättre?

J
a
!

Vi lever

längre,

friskare

och

rikare liv

M
e
n

vårt sätt

att leva

utsätter

planeten

för stor

press

Förstå världen

bättre och var med och forma

framtiden.