Använd din röst

Kolla in vilka ämnen du tycker är viktigast för en hållbar utveckling och använd dina röster för att pusha dina favoriter till toppen! Resultatet av omröstningen kommer delas med ledande företrädare i Sverige och FN.

Dina röster

00

 • Hälsa

  Att vi är friska och mår bra är ett viktigt krav för att vi ska kunna nå vår fulla potential och att bidra till samhällets utveckling!

 • Fred

  Fredliga samhällen och frihet från våld är ett viktigt medel för hållbar utveckling och något vi bör lägga fokus på.

 • Jämlikhet & rättvisa

  En rättvis fördelning av resurser och ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande i samhället måste prioriteras för en hållbar utveckling.

 • Klimat

  Vi måste prioritera klimatet för att undvika katastrofala konsekvenser. Vi måste agera nu och samarbeta lokalt & globalt för att vända utvecklingen.

 • Miljö

  Hållbar utveckling är omöjlig om vi förstör jordens ekosystem på land och i haven. Utveckling i harmoni med djur och natur måste prioriteras!

 • Mänskliga rättigheter

  Vi måste prioritera lika tillgång till rättvisa och möjligheter att utöva makt och ansvar över beslutsfattande. Vi måste alla vara lika inför lagen!

 • Teknik & innovation

  Vi måste prioritera innovation och teknologiska framsteg för att finna hållbara lösningar för både ekonomiska och miljömässiga utmaningar.

 • Utbildning

  Att utbilda sig öppnar en värld av möjligheter och gör det möjligt för oss alla att bidra till ett hållbart samhälle. Vi måste ge bättre utbildning till fler människor!

 • Välstånd

  Det måste vara en prioritet att avskaffa fattigdom i alla dess former och ge alla människor i världen en chans till ett värdigt och tryggt liv.

 • Jämställdhet

  Vi måste prioritera jämställdhet mellan könen som ett krav för en hållbar, fredlig utveckling. Vi måste fördela makt, inflytande & resurser rättvist!